BERGÖ KYRKA

är uppförd åren 1800 - 1802 av byamännen på egen hand och ursprungligen till bönehus. Kyrkan vilar på en stenfot av kilad sten. Taket har från början varit täckt av brädor, senare med pärtor, men är numera belagd med målad plåt. Takrännor och stuprör monterades 1985.
Till formen är kyrkan en enkel långkyrka, till vilken en sakristia ansluter sig på norra sidan i kordelen. Kyrkan är uppförd av stock och beklädd med så kallat råvirke. Innerväggar är nedtill beklädda med spånskivor och övre delen av makulerat juteväv. Altaret är en imitation av det nygotiska Malaxaltaret. Missionssyföreningen i Bergö donerade i februari 1957 två korfönster med katedralglas. Fönstren är komponerade av konstnär Gunnar Forsström. Altartavlan är målad 1919 av konstnär Th. Schalin. Dold av den nya altartavlan finns en äldre altartavla, 4 alnar hög och 2,5 alnar bred, som är av kolorerat papper med ram och föreställer Nattvarden.
Predikstolen har tidigare haft sin plats i kyrkans nordöstra hörn. Orgelläktaren uppfördes efter senaste krig. Orgeln installerades 1956, byggd av firma J.V. Virtanen, Esbo och enligt byggarens egen berättelse dess första orgel. Piano inköptes 1981. Elektricitet installerades 1954, centralvärme 1964 och högtalaranläggning med hörselslinga 1984. Till kyrkan leder två dörrar, vid dörren i södra sidoarmens östra vägg finns även en handikappramp, den byggdes 1984.
Ljuskronan framme i kyrkan är av mässing och "Förfärdigad av Matts Svedberg, Malax, 1878". I södra sidoarmen hänger en ljuskrona av järnbleck, som är en gåva av Solf församling. Framför läktaren finns en ljuskrona av mässing och porslin med petroleumlampa som är från 1887. På altaret finns en sjuarmad mässingsljusstake som är en gåva av Aina Samberg 1914. Framme i koret finns också två femarmade ljusstakar av järn, vilka är en gåva av pastor Alvar Nyqvist 1929.


KYRKKLOCKOR

Lillklockan inköptes 1814 av byamännen för 112 Riksdaler Riksgäldsedlar. Den väger omkring 34 kg, är 29 cm hög och har en diameter på 38,5 cm. Lillklockan tystnade den 30 juni 1985 och reparerades i yrkesskolan i Nivala.
Storklockan inköptes 1883. Diameter 51 cm, höjd 36 cm. Storklockan reparerades första gången i oktober 1892, sprack igen 1:a advent 1982 och reparerades 1983 på yrkesskolan i Nivala.
Bägge klockorna omgöts sommaren 1990 hos J Somppi i Lappo.
Lillklockan göts ursprungligen av Gerhard Horner i Stockholm år 1813 och storklockan av Matts Svedberg i Malax år 1883.


KYRKOGÅRDEN

invigdes den 30 juni 1800 av kyrkoherden i Malax, Simon W Laurin. År 1855 utvidgades kyrkogården åt norr och 1908 - 1909 åt väster. Hösten 1938 omreglerades och förskönades begravningsplatsen och 1952 beslöts att ny reglering av gravgården skulle ske samt att karta och gravgårdsbok upprättas. Denna planering utfördes av gravgårdsarkitekt Ilmari Virkkala.
År 1980 inköptes mark för fortsatt utvidgning av begravningsplatsen västerut. Arbetena påbörjades 1982 och den nya delen invigdes 21 oktober 1984 av biskop Erik Wikström.


HISTORIK

"Fast vi icke ha några uppgifter därom kunna vi anse som säkert att det första kapellet i Vargö inrättades senast på 1690-talet. Efter 1696 hade de icke råd därtill, då hungersnöden och krigen tryckte dem. Då stora ofreden inbröt 1714, fick Vargö påhälsning av ryssarna, som togo från kyrkan en klocka, kyrkoskruden m.m. och skadade kyrkan svårt". K V Åkerblom
Bergö anses ha haft predikohus utan egen präst (mitten av 1600-talet - 1850), var kapellförsamling (1850 - 1908) och fick eget pastorat 1908.
Enligt folktraditionen kallar våra kyrkklockor: "Heim ti rese, heim ti rese…".
("Hem till sälköttet...", "rese" är Bergödialekt för sälkött).Förteckning över präster


Källa: Material från kommunbyrån.


Bergö kyrka