Bergö telefonkatalog

Bergö telefonkatalog

 

          Riktnummer            Lands-/riktnummer

          Inrikes                  Från utlandet

06                          +358 6

 

Namn:                                       Telefonnummer:      Mobiltelefon:

 

Aspholm, Evald                          3430075

Aspholm, Rune                           3430160

 

Back, Allan                                3430309               050-3381137

Back, Bjarne                              3430313               050-5245379

Back, Edvard                             3430165

Back, Ingalill                             3430106

Back, Johnny                                                          050-3319148

Back, Knut Johan                                                    050-5992227

Back, Mary                               3430059

Back, Mia                                  3430087

Back, Niklas                              3430212               050-5508221

Back, Paul                                 3430146               050-3556728

Back, Stefan                             3430293               050-3319148

Backlund, Kaj                                                         0400-803795

Backlund, Mikael                                                    050-5954991

Backlund, Kurt-Erik                   3430198               050-5554918

Berg, Aina                                 3430302

Berglund, Göta                           3430007

Berglund, Harry                        3430108               050-5835268

Berglund, Lisbeth                       3430137               050-3041079

Berglund, Per-Erik                     3430183

Bergö Andelshandel

-Kontor                                     3430010

-Butik                                       3430077

Bergö Bibliotek                         3430256

Bergö Daghem                            3430185

Bergö Färjan                                                          0400-169010

-Telefax                                   3430102

 

Bergö Församling

-Pastorskansliet                         3430025

-Församlingspastor                    3430025

-Vaktmästare                            3430250

-Församlingshemmet                   3430445

Bergö Lågstadieskola                 3430005

Bergö Postombud                       3430006

Bergö Taxi                                3430092               0500-362618

Bergö Taxi                                                             0500-163840

Bergö Uf                                   3430307

Blom- & Presentboden                3430350

Blomqvist, Ernfrid                     3430172

Brandstation                             3430011

Bäck, Bengt                               3430216               050-5178473

Bäck, Stig                                 3430069               0500-263149

-Verkstad                                 3430333               049-890715

Back, Allan                                3430066

-Rådhusgatan 57 A                    3128508

 

Dahlin, Karin                             3430147

Dalin, Jörgen                                                         040-5594147

Damfriseringar:

-Kalufsen                                                               0500-265381

-Hår & Häpna                                                         050-5894543

 

Eklund, Kaija                             3430169

-Kyrkoesplanaden 30 A              3176875

Enholm, Maja                             3430234

Enroth, Bengt o Berit                 3430224               050-5752032

Enroth, Johnny                                                       050-5752052

Enroth, Torbjörn                                                    041-4514599

 

FPA Bergöfilial                                                      020-6356390

 

Granlund, Anders                       3430244

Granlund, Harry                        3430286

Granlunds Fisk                          3430080               050-5531241

Granlund, Jarl                           3430080               050-5531241

Granlund, Rafael                        3430036

Gästgivar, Anne                                                      050-5751134

Gästgivar, Astrid                       3430140

Gästgivar, Barbro                                                   0500-163840

Gästgivar, Barbro – Taxi                                        0500-362618

Gästgivar, Bengt                                                     049-163885

Gästgivar, Börje                        3430027               0440-594984

Gästgivar, Georg                        3430178

Gästgivar, Johan                        3430113

Gästgivar, Lars                          3430119                050-5884860

Gästgivar, Mattias                                                  050-5524293

Gästgivar, Peter                        3430152               050-5121021

Gästgivar, Renate                      3430279               0400-163885

Gästgivar, Stefan                                                   050-5925886

Gästgivar, Vidar – Taxi              3430092               0500-362618

Gästgivars, Bjarne                     3430021

 

Haglund, Andreas                       3430325

Haglund, Björn                           3430278

Haglund, Helge                          3430053

Haglund, Sture                                                       050-5284211

Hautalahti, Anita                       3430078

Hemvården Bergö                                                   050-3738349

Holm, Gerda                              3430097

Holm, Greta                               3430150

Holm, Jan-Ole

Holmstrand, Börje                      3430255

Högback, Eva                            3430152               050-5228036

Högback, Folke                          3430121                041-4455514

Högback, Henrik                        3430223               050-5867006

Högback, Kjell                           3430288              

Högback, Knut                           3430042               0500-163938

                                                                             049-163938

Högback, Manfred                     3430060

Högback, Volter                        3430019               050-5431501

Högfors, Ulla o Leif                   3430400

-Idrottsgatan 11 B                     3211276

 

Ingo, Bo-Henrik                         3430161

Ingo, Mårten                             3430179

 

Johansson, Tom                          3430266

Järvi, Veikko                            3430237

Järvi-Åbonde, Ulla                    3430335

 

Klemetz, Christer                      3430262               0400-162297

Klockars, Eirik                          3430201

Klockars, Märta                        3430248

-Skolhusgatan 36 A                   3121712

 

Lagström, Lennart                      3430123

Lattu, Mikael                            3176259               050-5362880

Lindbäck, Ole                            3430033

Lindh, Bojan                              3430236

-Strandgatan 12 B                     3175838

Lindgren, Curt                           3430155

Lindström, Susanne                    3430116

 

Malax Hälsovårdscentral            3477611

-Rådgivningsbyrå                       3430131                0500-861015

Malax Kommun                           3477111

-Vattenreningsverk                    3430190

-Avloppsreningsverk                  3430330               0500-161890

Mannfolk, Ann-Katrin                                             050-4404456

Mannfolk, Trygve                      3430312               0500-262501

Mitts, Ingmar                            3430239

Mäntyharju, Kerttu                    3430050

-Koulukatu 10                            3171868

 

Nordberg, Bo-Johan                  3430122               050-5644302

Nordberg, Siv                           3430134

Nordling, Carola                                                     050-3638073

Nordling, Jens                           3430342               0500-863696

Nordlund, Anders                      3430187               040-5356404

Nordlund, Ann-Louise                                             040-7646288

Norrby, Eira                             3430200

Nyback, Bo-Johan                     3430202               050-5850802

Nyback, David                          3430023               0500-362285

Nyback, Jan-Robert                                              050-5554524

Nyback, Leonard                       3430220

Nyback, Sven-Olof                    3430253

Nyback, Lars-Olav                    3430110

Nygård, Hans                                                         050-5168212

Nygård, Sten                            3430264

-Skolhusgatan 48-50 B              3123580

Nygård, Viking                          3430089               049-163525

Nyholm, Sven-Erik                     3430214

Nyland, Tomas                                                        0500-981820

Nylund, Ann-Kristin                   3430133               050-5633571

Nylund, Victoria                        3430132

Nyman, Bengt-Erik o May-Viol   3430209

Nyman, Björn                            3430232               050-5751479

Nyman, Gunhild                          3430008  

Nyman, Gustav                           3430126

Nyman, Kaj-Göran                      3430031               0400-867314

Nyman, Kristian                         3430221               0500-160594

Nyman, Martin                          3430268

Nyman, Torolf                           3430196               050-5177257

Nyman-Klemetz, Margareta        3430262

 

Ostberg, Astrid                        3430056

-Skolhusgatan 39 A                   3176103

Ostberg, Bengt o Clary              3430162               0500-167651

 

Pada, Erik                                 3430013

Pelanto, Greta                           3430314

Pelanto, Urho                             3430225

-Vaasanpuist. 1 B                       3177017

Pietilä, Björn o Ulla                   3430096

-Skolhusgatan 17 C                    3175625

Pihl, Frans                                 3430109

Prost, Torolf                             3430272

Rautamäki, Tom                         3430430

 

Rosenberg, Inga                        3430301

-Handelsesplanaden 32 B            3175550

Rudin, Rudolf                            3430117

-Kyrkoesplanaden 7 B                3175137

Rönnkvist, Mary                        3430267

Rönnlund, Leif                           3430129               050-5118130

 

Sabel, Astrid o Henrik               3430035

-Skolhusgatan 49 B                    3170621

Sahlberg, Johan                        3430274               050-5575374

Sahlberg, Lars                           3430022               050-5621744

Sinisalo, Matti                          3430082

-Myrskylinnunt. 17 B                 3153349

Sjöberg, Ann-Mari                    3430058

Sjöberg, Clas o Iris                   3430250

Sjöberg, Gottfrid                      3430149

Sjöberg, Jarl o Brita                 3430156               050-5524296

Sjöberg, Olof o Astrid              3430167

Sjöberg, Ralf o Meives              3430157

Sjöberg, Sonja                                                       050-5185900

Sjöberg, Tomas                                                      050-5409956

Sjöbergs Stugor                        3430156

Sjöblom, Ralf                            3430324

Sjöholm, John                            3430280

Skinnar, Ann-Charlotte                                           040-5154921

Skinnar, Sture                          3430046

Smeds, Klas o Ines                     3430040

-Skolhusgatan 37 A                   3178803

Stallet Wild West                                                  0500-866288

Stark, Ingmar                           3430048               050-5906288

Stark, Ulf                                 3430276

Stark, Valdemar                        3430009

Starks Butik                             3430009

Strandberg, Lars-Erik               3430047               0500-260851

Söderback, Margaretha             3430129

Söderback, Torvald                   3430304               050-5575304

Söderholm, Ann-Helen                3430288               050-3421119

 

Söderholm, Birger                      3430018               040-5293392

-Strandgatan 19 A                     3179359

Söderholm, Birgit                      3430030

Söderholm, Bjarne                     3430244

Söderholm, Bror                        3430065

Söderholm, Carola                      3430283               050-5178472

Söderholm, Doris                       3430072               050-5571961

Söderholm, Erik V o Janett          3430039               0500-161890

Söderholm, Erik                         3430090

Söderholm, Evert                       3430068

Söderholm, Frans                       3430037               050-5574354

Söderholm, Fredrik                    3430154

Söderholm, Greta                       3430125

Söderholm, Göran                      3430067

Söderholm, Harald                     3430049

Söderholm, Henrik                     3430211                050-5571960

Söderholm, Henry                      3430215

Söderholm, Jarl                         3430012

Söderholm, Jens                        3430238               050-5411960

Söderholms Snickeri                  3430238

Söderholm, Kent                        3430118                0400-867316

Söderholm, Krister                    3430078               050-5586072

Söderholm, K-T                         3430218               040-7443958

Söderholm, Lars                         3430181

Söderholm, Lars-Erik                 3430284               0500-76873

Söderholm, Lars-Göran               3430230

Söderholm, Manfred                  3430282               050-5574714

Söderholm, Odal                        3430093               049-361628

Söderholm, Per                          3430171                0500-160289

Söderholm, Rainer                     3430401               0500-163058

Söderholm, Ruben                      3430017               050-5575226

Söderholm, Solveig                    3430073

Söderholm, Viking                      3430063               050-5575003

Söderholm, Åke                         3430159

 

Taborförsamlingen                    3430043

Thölix, Elsa                               3430103

 

 

West, Alf                                 3430081

West, Anders                                                         050-5566885

West, Bengt o Bernice                3430249               050-5110002

West, Bjarne                             3430003

West, Boris                                                            050-5916522

West, Charlotta                         3430199

West, Erik o Siv                        3430115                049-162472

West, Ernst o Linnea                  3430245               050-5174892

West, Ernst o Margit                 3430265               040-5255534

West, Eugen o Else                    3430259

-Beckbruksgatan 8 C                 3178569

West, Evald                              3430101                050-3240413

West, Fredrik o Maria               3430306               050-5633590

West, Gunnel                             3430298

West, Hilding                            3430252               050-5118172

West, Ingegerd                         3430233

West, Ingmar                            3430135

-Brändövägen 21 A                     3122015

West, Janette                                                        0500-866288

West, Johan o Ragni                  3430057               049-162115

West, Kenneth                           3430166

West, Klaus                                                            050-5901919

West, Krister o Sara                 3430277

West, Krister                            3430086               050-3527035

West, Kurt                                3430170

West, Kurt                                3430044               0400-163902

West, Lars o Birgit                    3430173

West, Lars                                3430054

West, Marina                                                         050-3081735

West, Max o Runa                     3430210               0500-240301

West, Milton                             3430258               050-5259866

West, Per o Monika                   3430034

West, Peter                               3430180

West, Rainer                             3430184

West, Rolf-Erik                        3430098

West Snickeri                           3430098               0500-161670

West, Stig o Berit                     3430191

West, Stig o Christina               3430091

West, Sverre                            3430114

West, Tom                                                             050-5811864

West, Torolf o Anna-Lena          3430240               050-5719486

West, Vivan o Jarl                     3430163               050-5185113

West, Vivi                                 3430083

Westerlund, Elis                        3430128

Westerlund, Erik A                   3430182

Westerlund, Yngve                     3430263

Westman, Elna                           3430138

Westman, Else                           3430227

Westman, Svante                       3430204               050-3583695

Westman, Sven-Erik                  3430064               0500-161080

Woltter OY AB                         3430111

Woltter, Tapani                        3430300

-Telefax                                   3430111

Vuorimaa, Reino                         3430315

-Rådhusgatan 20 A                    3173339

 

Åbonde, Hjördis o Leif               3430002

Åkerback, Ariadna                    3430055

Åkerback, Bengt-Erik                3430148

Åkerback, Bernt                        3430174               040-7048582

Åkerback,Ingegärd                    3430026

Åkerback, Leif                          3430052               050-5952774

 

Östergård, Elis                          3430041               040-5247420

Östergård, Rune                        3430094

Östman, Bengt-Johan                 3430260

Östman, Erik                             3430000

Östman, Paul                              3430045               049-263744