VARGGROTTANVarggrottan finns 15 km från Kristinestads centrum och 2,5 km från Bötoms centrum (Karijoki) och den är Finlands största grotta.
Den ca en kilometer långa stigen upp till Varggrottan går brant uppåt. Här och var finns bänkar utplacerade så att man kan stanna och vila sig och njuta av den vackra naturen och utsikten.
Den till ytan över 250 kvadratmeter stora Varggrottan finns på 116,5 meters höjd ovanför havsytan på Vargbergets norra sluttning. Ingången till grottan är ca 1,5 meter hög.
De första föremålen upptäcktes år 1996 och därpå följande år påbörjades utgrävningar som pågick fram till år 2000.
Eftersom det kan finnas risk för ras inne i grottan försågs grottans öppning senaste år (2001) med ett stålgaller för att hindra allt för nyfikna att gå in i grottan. Stålgallret kommer att finnas kvar tills man vidtagit åtgärder som utesluter risken för ras.
Grottan är den äldsta kända fornlämningen i Norden där det finns spår av mänsklig verksamhetbevarad i de områden där inlandsisen drog fram. Det första utgrävningsåret var det fyndrikaste och man har hittat pollenfynd från bl a vatten- och läkeväxter, 200 rester av enkla verktyg och flisfynd av jotunsandsten. 600 andra lämningar och spår av eld från tusentals år tillbaka. Via analyser har vetenskapsmännen kommit fram till att neandertalmänniskor vistades i grottan under tiden före istiden för 120000 - 125000 år sedan
Utanför grottan finns en informationstavla som berättar om utgrävningarna.
Flera vandringsleder finns i terrängen. Från Bötombergen kan man gå den 3,5 km långa Bastuväggsleden och den längre, 8,5 km långa Vargleden, som går via den plats där den fridlysta och sällsynta sibiriska Sipprankan växer.
Det finns för närvarande inkvarteringsmöjligheter för exempelvis skolklasser och grupper med mindre krav. Ett utbud av stugor är under planering.
Via restaurang Lokalgrottan kan man hyra logi i det s k radhuset på området. Belysta skidspår och vandringsstigar finns intill huset. En slalombacke finns på ett nära avstånd.
Planer finns på att bl a åstadkomma ett fungerande område för familjer med aktiviteter och naturupplevelser, dels för att ge en bild av grottfolkets liv, dels för sportaktiviteter året runt
Inkommande sommar kommer en utställning i restaurang Lokalgrottans källare att bli klar. Utställningen åskådliggör på flera olika sätt fynd som gjorts i grottan.


Villa BjörnideKälla: Finland just nu, 2002. Kurirens turistinformation.